Φθηνές διακοπές για όλους!

Φθηνές διακοπές για 72.000 δικαιούχους


72.000 συμπολίτες μας θα κάνουν φέτος φθηνές διακοπές με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2013-
2014
Φθηνές διακοπές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι 72.000 δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός Για Όλους» 2013-2014, που ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έχει προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν σταδιακά από τον ερχόμενο Ιούλιο.
Συγκεκριμένα, η δράση θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο 2013, με τη συμμετοχή του ΕΟΤ, και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2014. Το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» 2013-2014 θα εκταθεί σε δύο χρονικές περιόδους: Η πρώτη θα είναι από τον Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013  και η δεύτερη από τον Φεβρουάριο 2014 έως 31 Μαΐου 2014.

Οικονομικές διακοπές με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2013-2014

Στόχοι του προγράμματος είναι:
 • η παροχή διακοπών χαμηλού κόστους σε ευαίσθητες οικονομικά κοινωνικές ομάδες,
 • η βελτίωση της πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων
 • η κατανομή της τουριστικής κίνησης σε πιο διευρυμένη σαιζόν και
 • η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μέσω του προγράμματος «Τουρισμός Για Όλους» 2013-2014 επιδοτείται η παραμονή σε καταλύματα όλης της χώρας ατόμων, τα οποία ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού άλλων φορέων.
Τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής στο πρόγραμμα καθορίζονται στις 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, στις 28.000 ευρώ για οικογένειες (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί) και 35.000 ευρώ για πολύτεκνους (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί). Για τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια.

Διάθεση δελτίων κοινωνικού τουρισμού

Η χορήγηση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τουρισμός Για Όλους» 2013-2014, θα πραγματοποιηθεί από τα ΚΕΠ. Θα εκδοθούν συνολικά 72.000 ατομικά δελτία που θα εξασφαλίσουν φθηνές διακοπές σε 62.000 εργαζόμενους και σε 10.000 συνταξιούχους λόγω γήρατος ή αναπηρίας ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Η Α΄ φάση του προγράμματος αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στο έτος 2013, με ισχύ από 19 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Κατά τη φάση αυτή θα διατεθούν 43.700 ατομικά δελτία κοινωνικού τουρισμού, που αντιστοιχούν σε 3 από τα 5 εκατ. ευρώ του προγράμματος.
Το πρώτο υποπρόγραμμα της Α΄ φάσης, που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο 2013, αφορά εξαήμερες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) για 38.700 δικαιούχους. Το δεύτερο υποπρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2013 και θα αφορά τη διάθεση 5.000 δελτίων κοινωνικού τουρισμού σε άτομα της τρίτης ηλικίας.

Υποβολή δικαιολογητικών για το πρόγραμμα φθηνών διακοπών «Τουρισμός Για Όλους» 2013-2014

Οι δικαιούχοι των εξαήμερων διακοπών θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του 2012, που αφορά εισοδήματα του 2011
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Απόδειξη κράτησης μέσω τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του Ε.Ο.Τ.
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά:
  Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου θα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της τέως Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.
  Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Ο
  ι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόματος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλονται πιστοποιητικό σπουδών, κάρτα πολυτέκνων κ.λπ.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Γ΄ Ηλικίας (2ο υποπρόγραμμα), θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του
 • Απόδειξη κράτησης μέσω τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στο site του ΕΟΤ http://www.gnto.gov.gr/.
Α’ φάση – 2013: Λεπτομερώς οι όροι του προγράμματος φθηνών διακοπών «Τουρισμός Για Όλους» 2013-2014
πηγή: epidotisimag.gr